Drukuj

Informacja o przedłużeniu rekrutacji

do projektu "Klub Seniora"

 

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń uczestników do projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zdecydował o przedłużeniu rekrutacji do projektu do dnia 21.09.2018 do godziny 14:00.

 

Kolno, 17.09.2018 r.

 

Zatwierdził:

Dyrektor

Krystyna Kajko