Drukuj

OGŁOSZENIE

 z dnia  06 września 2018 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie

 o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Klub seniora” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem głównym projektu „Klub seniora” jest: utworzenie w okresie od 01.09.2018 do 31.03.2019 trzech klubów seniora w Janowie, Zaskrodziu i Wykowie i realizacji działań/usług łącznie 30 seniorom (21K i 9M); osobom niesamodzielnym/ niepełnosprawnym, i ich otoczeniu (dzieci/młodzież) zamieszkujących gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów – animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

  

 

Zakres wsparcia:

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 Osoby podlegające aktywizacji w ramach kontraktów socjalnych:

 a) formularz kandydata na uczestnika,

 b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 c) oświadczenia uczestnika projektu.

 d) odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy).

 

 

a) formularz kandydata na uczestnika,

 b) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 c) oświadczenia uczestnika projektu.

 d) odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy).

 

 

W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój  nr 1 oraz na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl

   

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 17 września 2018 r. do godz. 12:00.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, 
tel. (86) 278-26-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 278 26 31

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl)  oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania:

 

1. Regulamin

2. Deklaracja uczestnictwa.doc

3. Formularz uczestnictwa

4. Oświadczenie I

5. Oświadczenie II

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych