Informacja o przedłużeniu rekrutacji

do projektu "Klub Seniora"

 

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń uczestników do projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zdecydował o przedłużeniu rekrutacji do projektu do dnia 21.09.2018 do godziny 14:00.

 

Kolno, 17.09.2018 r.

 

Zatwierdził:

Dyrektor

Krystyna Kajko

OGŁOSZENIE

 z dnia 14.09.2018 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

 do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia „ Prowadzenie Klubu Seniora”

w związku z realizacją projektu „Klub Seniora”

realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

OGŁOSZENIE

 z dnia  06 września 2018 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie

 o naborze uczestników do projektu  pt. „Klub Seniora”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Klub seniora” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem głównym projektu „Klub seniora” jest: utworzenie w okresie od 01.09.2018 do 31.03.2019 trzech klubów seniora w Janowie, Zaskrodziu i Wykowie i realizacji działań/usług łącznie 30 seniorom (21K i 9M); osobom niesamodzielnym/ niepełnosprawnym, i ich otoczeniu (dzieci/młodzież) zamieszkujących gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów – animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

  

OGŁOSZENIE

 z dnia 14.09.2018 r.

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

 do składania ofert cenowych na usługi cateringowe 

 w związku z realizacją projektu „Klub Seniora”

 realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego