Drukuj

Informacja

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego wyłoniono i zakwalifikowano 15 osób z terenu gminy Kolno.

 

 1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie:

Po dokonaniu  naboru zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”, wybrano następujące zgłoszenia uczestników spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Numer zgłoszenia

 1.  

1/PAL III/2021

 1.  

2/PAL III/2021

 1.  

3/PAL III/2021

 1.  

4/PAL III/2021

 1.  

5/PAL III/2021

 1.  

6/PAL III/2021

 1.  

7/PAL III/2021

 1.  

8/PAL III/2021

 1.  

9/PAL III/2021

 1.  

10/PAL III/2021

 1.  

11/PAL III/2021

 1.  

12/PAL III/2021

 1.  

13/PAL III/2021

 1.  

14/PAL III/2021

 1.  

15/PAL III/2021

Kolno, dnia 31.05.2021 r.                                                                                       

Zatwierdził:

                                                                                                                Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                       Agnieszka Duda