Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie serdecznie zaprasza na Piknik rodzinny 25 lipca 2021 r., który odbędzie w Zabielu na placu przy remizie.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie serdecznie zaprasza na koncert filharmonii pt. "MUZYKA NA FALI". Wydarzenie odbędzie się 16.07.2021 r. o godz. 19:00 w Koźle na placu przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

W programie najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej oraz arie i duety operowe i operetkowe. 

 

 

W okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w Gminie Kolno będzie realizowany projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.