Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wpłynęła jedna oferta:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Łomża

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

Kolno, dnia 03.07.2020 r.

 

                                                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                           mgr inż. Agnieszka Duda

 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 08 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wpłynęła jedna oferta:

1)      Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Monika Duchnowska - Łomża

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wybrana została oferta Europejskiego Centrum Szkoleniowo-Doradczego Monika Duchnowska z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

Kolno, dnia 17.06.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                                        mgr inż. Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi cateringowe i obiady oraz wynajem sal w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi cateringowe i obiady oraz wynajem sal wpłynęła jedna oferta:

1)   HORECO Sp. z o.o., Plac Grzybowski 2/21, 00-109 Warszawa

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi cateringowe i obiady oraz wynajem sal wybrana została oferta firmy HORECO Sp. z o.o. ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”.

 

Kolno, dnia 09.06.2020 r.

 

                                                                                                                                                DYREKTOR

                                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                              Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi przewozowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi przewozowe wpłynęły dwie oferty:

1)      Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna - Białystok

2)      Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński - Pisz

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi przewozowe wybrana została oferta firmy Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński ze względu na przedstawienie najniższej ceny brutto za całość zamówienia. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”.

 

Kolno, dnia 09.06.2020 r.

 

                                                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                            Agnieszka Duda

 

Informacja

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego wyłoniono i zakwalifikowano 15 osób z terenu gminy Kolno.