OGŁOSZENIE

z dnia 26.06.2020 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

PROJEKT "AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ, AKTYWNA RODZINA GMINY KOLNO II"

Zapytanie ofertowe - instrument aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 08 czerwca 2020 r. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie „Warsztatów aktywizacyjnych”

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 29 maja 2020 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi przewozowe uczestników

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października  2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

OGŁOSZENIE

z dnia 01 czerwca 2020 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wydłużeniu naboru uczestników do projektu 
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 29 maj 2020 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi cateringowe i obiady oraz wynajem sal

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny