Drukuj

Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową. WTZ zaczęto tworzyć od 1991 roku. W 1997 roku do zadań placówek dopisano rehabilitację zawodową.

Zadania:

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Uczestnicy WTZ

Osoby niepełnosprawne będące klientami WTZ nazywane są uczestnikami. Uczestnicy WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgodnie z procedurą, MOPS zatwierdza zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej akceptując karty przyjęcia do uczestnictwa w WTZ.

Formy terapii

Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa. Poza nią WTZ-y wykorzystują najczęściej zajęcia ruchowe, ogólno usprawniające, komunikację społeczną
i terapię psychologiczną.

Finansowanie

WTZ jest finansowany ze środków PFRON i budżetu Miasta 90 %/10%. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Podstawa prawna: