Drukuj

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje:

Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania w ramach programu „Aktywny Samorząd” można składać od dnia 1 marca 2020 r. w następujący sposób:

 Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać:

Można skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00). 

HARMONOGRAM REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

TERMIN

OPIS

01.03.2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I oraz Moduł II

31.03.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

31.05.2020 r.

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)

31.08.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

10.10.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2020 roku wniosków w ramach Modułu II programu

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu kolneńskiego  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 86278 13 34.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są na stronie www.pcprkolno.pl oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl