Drukuj

Centrum Aktywizacji Osób Starszych (CAOS) świadczy szczególny rodzaj usług opiekuńczych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym członkom świętochłowickiej społeczności lokalnej, pozwalających im na pozostanie we własnym mieszkaniu mimo występujących dysfunkcji, osamotnienia i niezaradności życiowej.

Centrum Aktywizacji Osób Starszych usytuowane przy ul. Imieli 12 oraz filia przy ul. Katowickiej 35 realizuje cele i zadania określone w przepisach Ustawy o Pomocy Społecznej w zakresie środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

CAOS realizuje działania:

W zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
W zakresie potrzeb opiekuńczych:
W zakresie potrzeb wspomagających:

Aktywizacja uczestników prowadzona jest zgodnie z wiekiem i możliwościami dostosowana do indywidualnych zainteresowań klientów.

Duży nacisk kładzie się na organizowanie:

  1. Ludoterapii: gry stolikowe, szachy, warcaby, rummikub, scrable, człowieku nie irytuj się,gra w Bingo.
  2. Choreoterapii: zabawy taneczne, bale przebierańców,ćwiczenia muzyczno-ruchowe.
  3. Kinezyterapii: Konkursy sprawnościowe, turnieje.
  4. Muzykoterapii: słuchanie muzyki magnetofonowej,radiowej oraz nauka nowych piosenek.
  5. Biblioterapii: czytanie codziennej prasy, tygodników, książek.
  6. Silwoterapii: wycieczki, spacery.
  7. Kinoterapii : oglądanie ulubionych seriali telewizyjnych jak również programów publicystycznych.