PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019 -  MODUŁ I

 PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje:

Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania w ramach programu „Aktywny Samorząd” można składać od dnia 1 marca 2020 r. w następujący sposób:

  • elektronicznie, wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl),
  • papierowo, w siedzibie PCPR w  Kolnie.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Z uwagi na coraz częściej występujące zjawisko kryzysu w rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach chcąc wyjść naprzeciw ich potrzebom powołał od września 2012 roku nową placówkę - Ośrodek Wsparcia Rodzin, mieszczącą się na Placu Zawadzkiego 8 w dzielnicy Chropaczów.


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

 

Centrum Aktywizacji Osób Starszych (CAOS) świadczy szczególny rodzaj usług opiekuńczych osobom w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnym członkom świętochłowickiej społeczności lokalnej, pozwalających im na pozostanie we własnym mieszkaniu mimo występujących dysfunkcji, osamotnienia i niezaradności życiowej.

Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej.