Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że od roku 2022 Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolnie nie będzie funkcjonował w tut. Ośrodku. Możliwości wsparcia, jakie w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości (w ramach Funduszu Sprawiedliwości) realizuje Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielana jest w ramach finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 42A, oraz w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zambrowie przy ul. Fabrycznej 3 (siedziba Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja”), w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 (siedziba GOPS), oraz w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1 (Siedziba PCPR).

Serdecznie zapraszamy do korzystania z ich pomocy i wsparcia.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019 -  MODUŁ I

 PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”

 

Oddział Podlaski PFRON informuje, że przy Oddziale zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
  • obowiązujących systemów orzecznictwa
  • dostępnego wsparcia finansowego a także rzeczowego
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny
  • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa
  • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Pracownicy oddelegowani do pracy w CIDON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału - numer telefonu do kontaktu 85 733 87 05.

AKTYWNY SAMORZĄD 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie informuje:

Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania w ramach programu „Aktywny Samorząd” można składać od dnia 1 marca 2020 r. w następujący sposób:

  • elektronicznie, wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl),
  • papierowo, w siedzibie PCPR w  Kolnie.