Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

 

 

 Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Wykaz stanowisk i innych stanowisk

Wymiar zatrudnienia (etaty)

1.

Dyrektor

Dyrektor

1

 

1

2.

Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej

Główny Księgowy

1

Samodzielne Stanowisko Świadczeń Pomocy Społecznej

1

Referent ds. finansowych

1

 

3

3.

Dział Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny

1

Specjalista pracy socjalnej

4

Samodzielny referent

1

 

6

4.

Dział Wspierania Rodziny

Asystent rodziny

1

 

1

5.

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych

2

Samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego

1

Referent ds. świadczeń wychowawczych

1

 

4

6.

Samodzielne stanowisko informatyczne

Informatyk

1

 

1

7.

Samodzielne stanowisko kierowcy

Kierowca samochodu osobowo-towarowego

1

 

1

8.

Organizacyjno-techniczna obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

 

0

Łącznia liczba osób zatrudnionych:

17

*stan na dzień 31.12.2020 r.