Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest samorządową jednostką organizacyjną , realizującą zadania pomocy społecznej i podlegającą Radzie Gminy Kolno.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności: