Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Kolneńskiego

 

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2016- 2020, który jest realizacją art. 6. ust.3 i 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218).