Drukuj

Kliknij link, aby pobrać:

Baza Interwencja kryzysowa woj. podlaskie 2021 - baza teleadresowa

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.