Dnia 2 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie obradowało jury konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!” organizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Konkurs realizowany był w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2016-2020.

Głównymi celami konkursu było: eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych), pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.

Prace na konkurs można było przesłać do organizatora w terminie od 20 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Konkurs skierowany był do grup dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno i przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, IV-VI, VII-VIII. Prace plastyczne można było wykonać dowolną, płaską techniką (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne). Do organizatora konkursu wpłynęło 47 ciekawych prac. Wszystkie były piękne i widać było w nich wkład artystyczny uczestników. Członkowie jury mieli ogromny dylemat przy wyłonieniu liderów konkursu. Prace oceniała komisja w składzie: Mariusz Wesołowski - Dyrektor CKGK, Agnieszka Duda - Dyrektor GOPS w Kolnie, Anna Masłowska - Koordynator NK KPP w Kolnie, Stanisław Szymańczyk - Dyrektor ZOPO.

 

Po długich obradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

 

 I kategoria wiekowa: Klasy I-III

 

I miejsce: Bazydło Alan-SP w Wykowie

 

II miejsce: Darmetko Paulina-SP w Borkowie

 

III miejsce: Jabłoński Szymon- SP w Borkowie

 

 

II kategoria wiekowa: Klasy IV-VI

  

I miejsce: Bednarczyk Bartosz- SP w Zabielu

 

II miejsce: Baranowska Julia- SP w Wykowie

 

III miejsce: Jarzyło Magdalena- SP w Borkowie

 

 III kategoria wiekowa: Klasy VII-VIII

 

I miejsce: Misierewicz Oliwia-SP w Czerwonem

 

II miejsce: Malinowska Amelia- SP w Czerwonem

 

III miejsce: Rydelek Zuzanna -SP w Czerwonem

 

 

 

 Wyróżnione prace:

1.      Korzep Dominik- SP w Janowie

2.      Kowalewska Julia- SP w Zabielu

 

Na zakończenie konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody oraz  pamiątkowe dyplomy, które  zostały sfinansowane ze środków Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na  rok 2020 r.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

  

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Agnieszka Magda Bałdyga