Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno  informuje, iż został zmieniony regulamin konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!". Zmiany dotyczą terminu zgłoszenia na konkurs oraz ogłoszenia wyników konkursu. Zgodnie ze zmienionym regulaminem prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5,18-500 Kolno do dnia 30.11.2020 r.

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi dnia 02.12.2020 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie http://gops.gminakolno.pl do dnia 04.12.2020 r.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Do pobrania: aktualny regulamin

 

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://gops.gminakolno.pl/index.php/formy-pomocy/zespol-interdyscyplinarny/konkursy/255-konkurs-stop-przemoc