Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na wejście w życie dnia 15.06.2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, realizacją  w/w programu będzie zajmował się ZUS.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej !

Jak złożyć wniosek od 1 lipca 2021 r. ?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski online: 

• przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

• przez bankowość elektroniczną

• przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy złożyć w terminie do 30 listopada.

 

Jednorazowe świadczenie “Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje bez względu na dochód, w ramach wsparcia rodzin w przygotowaniu roku szkolnego na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia). Nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne “tzw. zerówkę”.