Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

 

W zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Kolno, a także do mieszkań klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

 

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

 

Cel projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Grupa docelowa:

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące klientami pomocy społecznej, które ze względu na wiek i stan zdrowia mają trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków oraz dzieci w wieku szkolnym uczących się zarówno na terenie gminy Kolno, jak i uczących się w szkole średniej zamieszkujących w bursach i internatach – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Opis projektu:

Posiłki dostarczane są do szkół podstawowych na terenie gminy Kolno oraz do domów klientów pomocy społecznej w dni nauki w szkole.

 

Realizator projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu na rok 2021: 147.500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 118.000,00 (80%), środki gminy: 29.500,00 zł (20%).

 

W latach poprzednich GOPS w Kolnie również realizował program ze wsparciem w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

W roku 2020:

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania – 94.735,93 zł

Całkowity koszt zadania – 118.416,91 zł

 

W roku 2019:

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania – 155.657,59 zł

Całkowity koszt zadania – 194.571,99 zł