Pokój nr 3
tel. 86 278 20 63

godziny przyjmowania: 7:30 - 15:30

Spis miejscowości podlegających pod REJON 5

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1.

Borkowo

753

2.

Czernice

81

3.

Janowo

488

4.

Lachowo

488

5.

Wszebory

87

 

Razem:

1885