W tym miejscu możecie Państwo zapoznać się z praktycznymi informacjami dotyczącymi narzędzi i metod pracy asystenta rodziny.

Książka "Asystentura rodziny Rekomendacje metodyczne i organizacyjne" którą napisała Izabela Krasiejko jest m.in. o:

  • Definicjach asystentury rodziny.
  • Celach i zadaniach asystenta rodziny.
  • Kwalifikacjach rodzin do asystentury.
  • Kompetencjach asystenta rodziny.
  • Wybranych modelach metodycznego działania asystenta rodziny.
  • Etapach pracy asystenta z rodziną. 
  • Organizacji pracy, Współpraca asystenta rodziny z innymi podmiotami.

 

Książka do pobrania:

Asystentura rodziny - rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Kolejnym zadaniem jakie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej jest funkcja  asystenta rodziny.

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.