Informacja

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Kluby seniora w gminie Kolno”

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji uczestników do projektu pt. „Kluby seniora w gminie Kolno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego wyłoniono i zakwalifikowano 40 uczestników oraz 4 opiekunów z terenu gminy Kolno.

OGŁOSZENIE

z dnia 08 listopada 2021 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o naborze uczestników do projektu
pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Kolno, seniorów, osób niesamodzielnych, osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (dzieci/młodzież).