Informacja 

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolnie
o wynikach naboru uczestników do projektu 
pt. „Klub Seniora"

W związku z realizacją projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego do udziału zostały zakwalifikowane następujące osoby: 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie Klubu Seniora” w związku z realizacją projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na usługi cateringowe w związku z realizacją projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji