Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie szkolenia – Pracownik budowlany w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie szkolenia – Kurs wizażu w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie szkolenia – Kurs kucharski w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Informacja
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji uczestników z dnia 09.05.2019 r. do projektu  pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego wyłoniono i zakwalifikowano 15 osób z terenu gminy Kolno.