Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie
od 17 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wpłynęła jedna oferta:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Łomża

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

Kolno, dnia 24.06.2021 r.

 

 

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                             mgr inż. Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 31 maja 2021 r. do 8 czerwca 2021 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wpłynęła jedna oferta:

1)      Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Monika Duchnowska - Łomża

 

 

Uzasadnienie

 

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wybrana została oferta Europejskiego Centrum Szkoleniowo-Doradczego Monika Duchnowska z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

Kolno, dnia 09.06.2021 r.

 

 

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                             mgr inż. Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi cateringowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi cateringowe wpłynęła jedna oferta:

1)   HORECO Sp. z o.o., Plac Grzybowski 2/21, 00-109 Warszawa

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi cateringowe wybrana została oferta firmy HORECO Sp. z o.o. ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”.

 

Kolno, dnia 31.05.2021 r.

 

                                                                                                                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi przewozowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi przewozowe wpłynęła jedna oferta:

1)      Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński - Pisz

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi przewozowe wybrana została oferta firmy Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”.

 

Kolno, dnia 01.06.2021 r.

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                    Agnieszka Duda

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 11 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wpłynęła jedna oferta:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT - Łomża

 

Uzasadnienie

 

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

 

 

Kolno, dnia 18.05.2021 r.

 

                                                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                   mgr inż. Agnieszka Duda