OGŁOSZENIE

 z dnia 17.06.2021 r

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

Informacja

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 24 maja 2021 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi przewozowe uczestników

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 31 maja 2021 r. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie „Warsztatów aktywizacyjnych”

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi cateringowe

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny