Drukuj

Informacja

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o wynikach naboru uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego wyłoniono i zakwalifikowano 15 osób z terenu gminy Kolno.

 1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie:

Po dokonaniu  naboru zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”, wybrano następujące zgłoszenia uczestników spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp.

Numer zgłoszenia

 1.  

1/PAL II/2020

 1.  

2/PAL II/2020

 1.  

3/PAL III/2020

 1.  

4/PAL II/2020

 1.  

5/PAL II/2020

 1.  

6/PAL II/2020

 1.  

7/PAL II/2020

 1.  

8/PAL II/2020

 1.  

9/PAL II/2020

 1.  

10/PAL II/2020

 1.  

11/PAL II/2020

 1.  

12/PAL II/2020

 1.  

13/PAL II/2020

 1.  

14/PAL II/2020

 1.  

15/PAL II/2020

Kolno, dnia 09.06.2020 r.                                                                                       

                                                                                                                           Zatwierdził:

                                                                                                                Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                       Agnieszka Duda