Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób  częściowo ubezwłasnowolnionych

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.  

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW

CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

 

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW

CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Apelujemy do osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą wyzwanie.

Pełnienie funkcji  rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.