INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Referent ds. finansowych (1 etat)

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

1.  Pani Anna Nicewicz zamieszkała Borkowo ( zdobyła 26 na 30 punktów możliwych do uzyskania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do zatrudnienia wybrano kandydatkę spełniającą kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiadającą umiejętności niezbędne do należytego wykonywania obowiązków służbowych na ww. stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą w wymaganym zakresie, co daje szansę prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku, o które się ubiegała.

                                                                                                         

Kolno, 02.09.2019 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolnie

mgr Krystyna Kajko