INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informatyk ( 1 etat).Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

1.  Pani Aneta Rybka zamieszkała Kolno ( zdobyła 22,1 na 30 punktów możliwych do uzyskania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do zatrudnienia wybrano kandydatkę spełniającą kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiadającą umiejętności niezbędne do należytego wykonywania obowiązków służbowych na ww. stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą wiedzą w wymaganym zakresie, co daje szansę prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku, o które się ubiegała.

Kolno, 01.08.2019 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolnie

mgr Krystyna Kajko