INFORMATOR DOTYCZĄCY PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC

OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO W 2021 r.

 

 

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, odwaga, wzajemne wsparcie i wspólne działanie. To dzięki nim przemoc wobec kobiet została uznana za łamanie praw człowieka, przyjęto Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zmiana jest możliwa. Działamy!

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl/


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278 26 31

 

 Zespoły Pracowników Socjalnych GOPS (pn. – pt. 7:30 – 15:30)

  • Pracownicy socjalni (rejony 1, 23) - tel. 86 278 20 72
  • Pracownicy socjalni (rejony 4, 5) - tel. 86 278 20 63
  • Asystent rodziny - tel. 86 278 20 72, 579 470 086

 

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno?