Oświadczenia w zakresie  zmiany formy przyznania stypendium szkolnego z formy pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na formę pieniężną.
 

Do pobrania:

Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego

Oświadczenie dla rodziców